Személy- és vagyonőr képzés
Top

Személy- és vagyonőr képzés

  /  Szakmai képzések  /  Személy- és vagyonőr képzés

Személy- és vagyonőr képzés

A Személy- és vagyonőr képzés célja:

A személy- és vagyonőr tevékenység folytatásához szükséges elméleti alapismeretek elsajátítása, majd gyakorlatban történő alkalmazása. Felkészítés a Személy- és vagyonőr képesítő vizsgára. Cél, hogy a résztvevő a személy- és vagyonőr munkaterületen el tudjon helyezkedni.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2023/000046
Szakképesítés azonosító száma: 10323009

A képzés díja:

Képzési módszer:
élő online konzultációk és személyes megjelenésű gyakorlati tanórák pénteken délután 16:30-tól és/vagy szombatonként 08:00/09:00-tól, illetve ütemezett önálló tanulás tananyag segítségével.

Időtartam:
kb. 5 hónap (élő online konzultáció + személyes megjelenés együtt).

A képzés díja:
A képzés díja 220.000 Ft helyett 77.990.- 2023. december 15.-ig. Jelentkezz mielőbb!

A képzés díja az alábbiakat tartalmazza:

 • az élő online konzultációk és személyes tanórák díját,
 • az önálló tanuláshoz szükséges tananyagot,
 • gyakorlati feladatokat,
 • tananyagegységek záró méréseit,
 • a képzés sikeres teljesítését követően a Tanúsítványt.

Fontos! Képzési díjaink minden felmerülő költséget tartalmaznak! Ne hagyja magát megtéveszteni, ha máshol kedvezőbb díjat talál, abból is fakadhat, hogy bizonyos díjakat külön számolnak fel (pl.: tananyagegység zárómérés díja stb.)

Kedvezmények:

 • 10% egy összegű fizetés esetén
 • 8% Eger Városkártya tulajdonosoknak
 • havi részletfizetési lehetőség

Miért velünk?

 • A Penzum több, mint 25 éve van jelen a felnőttképzési és közúti járművezetői képzési piacon
 • munkatársaink közel 10 éves szakmai tapasztalattal támogatják a tanulni vágyókat
 • kiváló szakmai oktatóink folyamatos segítséget nyújtanak a képzések során
 • a képzésekhez biztosított minőségi tananyagok (szakkönyvek, jegyzetek) segítik a képzésben résztvevőket
 • képzési díjaink minden felmerülő költséget tartalmaznak
 • havi részletfizetési lehetőséget biztosítunk képzésben résztvevőinknek
 • többféle kedvezményt is biztosítunk, de azok nem összevonhatók
 • a többi képzővel ellentétben regisztrációs díjat nem számítunk fel
 • a képzés sikeres befejezését követően a Penzum tanúsítványt állít ki, amely a képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele
 • képesítő vizsga szervezését jogszabály szerint nem vállalhatjuk, de segítünk a képzésben részvevőinknek megtalálni a legjobb megoldást

Jelentkezési feltételek:

 • Személyi igazolvány és lakcímkártya
 • adóazonosító kártya
 • oktatási azonosító (amennyiben nincs, a Penzum Oktató elkészíti)
 • alapfokú iskolai végzettség.

A vizsgára bocsájtás feltételei:

 • Sikeres képzést lezáró tanúsítvány.

A Képzés általános leírása:

Képzés általános leírása

KÉPZÉSI PROGRAM

1. Képzés célja:

A személy- és vagyonőr tevékenység folytatásához szükséges elméleti alapismeretek elsajátítása, majd gyakorlatban történő alkalmazása. Felkészítés a Személy- és vagyonőr képesítő vizsgára. Cél, hogy a résztvevő a személy- és vagyonőr munkaterületen eltudjon helyezkedni.

2. Képzés célcsoportja:

Alapfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók. Pályakezdők. Olyan felnőttek, akik személy- és vagyonőr tevékenységet kívánnak folytatni.

A képzési program elérhető minden olyan, a személy- és vagyonőr tevékenység iránt érdeklődő egyén számára, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési program teljesítésével elérhető új szakmai képesítés megszerzését tűzte ki célul.

A képzés lehetőséget az a munkaerőpiacról kiszorult, hátrányos helyzetű álláskeresőknek, pályamódosítóknak, munkanélkülieknek és második szakmát szerzőknek.

3. Képzés során megszerezhető kompetenciák:

A szakmai képzés eredményes elvégzése a képesítő bizonyítvány birtokában a képzésben résztvevő képes lesz:

– őrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben,

– ellátni a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszínellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként,

– pénzszállítási és szállítmánykísérési feladatokat végezni,

– biztosítani a pénz-, illetve az értékszállítást a létesítmény területén belül és azon kívül,

– parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni,

– kereskedelmi-logisztikai létesítményekben őrzést végezni,

– rendezvénybiztosítói tevékenységet végezni,

– részt venni sportrendezvény biztosításában,

– részt venni kulturális és egyéb tömegrendezvény biztosításában,

– intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításában,

– elfogni a bűncselekmény, illetve a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt,

– eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket,

– kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket,

– kezelni a beléptető-, az ellenőrző-, a védelmi és a jelzőrendszereket, -berendezéseket,

– be- és kiléptetést, jegyellenőrzést, indokolt esetben kiürítést végezni,

– robbanóanyagok, robbanószerkezetek bűnös célú felhasználása elleni védelmi tevékenységet végezni,

– alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint,

– személyek és a gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban foglaltak szerint,

– a szállítmányok, csomagok, okmányok, ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak szerint,

– tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról,

– helyszínbiztosítást végezni,

– elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni,

– elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban,

– szolgálatot felvenni és átadni,

– együttműködni a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, valamint

– konfliktus- és stresszkezelést végez.

4. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: —

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: —

Egészségügyi alkalmassági követelmény: —

Egyéb feltételek: a felnőttképző minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt. A már korábban megszerzett előzetes tudás mérését a felnőttképző az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja, amit a felnőttképzési szerződésben a jogszabályok figyelembevételével feltüntet.

5. A képzésben való részvétel feltételei:

Részvétel követésének módja: a képzésben résztvevő személy által aláírt jelenléti ív vagy interaktív és távolléti kapcsolattal, avagy zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel megvalósuló képzés esetén a jelenlétet igazoló egyéb (elektronikus) dokumentum.

Megengedett hiányzás mértéke: tananyagegységenként nem haladhatja meg a minimális óraszám 20%-át.

6. A személy- és vagyonőr tervezett képzési ideje: 200 óra

Tananyagegység

Óraszám

6.1 A személy- és vagyonőr jogi ismeretei

30

6.2 Pszichológiai és kommunikációs ismeretek

20

6.3 Az objektumőrzés speciális ismeretei

30

6.4 Az objektumőr intézkedéstaktikai ismeretei

30

6.5 A személy- és vagyonőr szolgálatellátásának általános szabályai

30

6.6 A rendezvénybiztosító őr általános és speciális feladatai

20

6.7 A parkolóőr általános és speciális feladatai

20

6.8 A bankőr, bolti őr általános és speciális feladatai

20

Összesen:

200

7. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:

A tananyagegységek oktatásának zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (szummatív mérés). Lásd részletesen a képzési programban.

8. A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése:

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a tananyagegységek szakmai követelményeit a képzésben résztvevő külön-külön minimum 40%-os szinten teljesítette. Lásd részletesen a képzési programban.

9. Felmentés a tanulási eredmények alól:

Lásd részletesen a képzési programban.

10. A képzés zárása:

A szakmai képzés elvégzésének igazolásáról szóló tanúsítvány kiadásának feltételei:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a felnőttképző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő személy részére, amennyiben az összes tananyagegység tudásmérése megfelelt minősítésű.

Amennyiben minden tananyagegység tudásmérése eredményes, a felnőttképző intézmény a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer útján a képzésben résztvevő részére, amely a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A képesítő vizsga megszervezése a képzőtől független, akkreditált vizsgaközpontok hatásköre.

Képesítő vizsga:

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

Jelentkezéshez szükséges

Jelentkezzen tanfolyamainkra: