CE kategória – nehézpótkocsi jogosítvány
Top

CE kategória – nehézpótkocsi jogosítvány

  /  Jogosítvány  /  CE kategória – nehézpótkocsi jogosítvány

CE kategória – nehézpótkocsi jogosítvány

“CE” nehézpótkocsis jogosítvány kategóriával vezethető járművek:

A „C” kategóriába sorolt gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.

 

A tanfolyam elméleti képzésrésze tantermi és e-learning (otthonról interneten keresztül) is elvégezhető!

Bővebben az e-learning-ről

 

Jelentkezési feltételek:

 • 18* vagy 21 éves, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • C kategóriára, érvényes nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik,2. Egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas. (13/1992. (vi. 26.) Nm rendelet) az erről szóló orvosi alkalmassági vélemény eredeti példányát irodánkban kell bemutatni.
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik
 • Írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Korm. Rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

A jelentkezéshez szükséges:

 • Jelentkezési lap kitöltése,
 • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • C kategóriára érvényes vezetői engedélye.

 

Képzési modulok:

Elmélet:

 • Járművezetés elmélete
 • Közlekedési alapismeretek
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

Gyakorlat:

 • Városi vezetés: 4 óra
 • Országúti vezetés: 2 óra
 • Rutin vizsgára felkészítő vezetés : 4 óra
 • Kötelező óraszám és menettávolság: 12 óra + 1 óra és 250 km

Gyakorlati oktatónk:

Tar Zoltán

 

 Tanfolyamdíjak:

Tanfolyamdíjak:

 • Elméleti tanfolyam díja: 50 000 Ft
 • Gyakorlati vezetés díja: 15 000 Ft/óra (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával

Hatósági vizsgadíjak:

 • Közlekedési alapismeretek (elmélet): 10 500 Ft
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet): 10 500 Ft
 • Rutin (gyakorlat) és Bü vizsgadíj: 9 700 Ft
 • Forgalmi (gyakorlat): 24 000 Ft

 

 Vizsgakövetelmények:

Elméleti vizsga:
55 kérdésből álló közlekedési alapismeretek vizsga, melyet számítógépen 55 perc alatt kell megoldani. A maximum elérhető pontszám 75 pont, amelyből a sikeres vizsga letételéhez minimum 65 pont elérése szükséges!

Elméleti vizsgára jelenthető, aki:

  • A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és az első vizsgaidőpontig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el,
  • 18* vagy 21 éves, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
  • C kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik
  • Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes.

Rutin gyakorlati vizsgára az bocsátható,  aki:

 • Sikeres elméleti vizsgát tett az összes elméleti vizsgatárgyból,
 • A vizsgatárgyhoz előírt oktatáson részt vett,
 • 18.* vagy 21. életévét betöltötte,
 • Megfelel a közlekedési biztonsági feltételeknek, továbbá
 • A vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek. (ekkor is rendelkezik 2-es csoportú orvosi alkalmassági véleménnyel, és rendelkezik C kategóriára érvényes vezetői engedéllyel)

Forgalmi vizsgára jelenthető, aki:

 • 18.* vagy 21. életévét betöltötte,
 • A kötelező gyakorlati főoktatási órákat igazoltan teljesítette,
 • Megfelel a közlekedési biztonsági feltételeknek, továbbá
 • A vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek. (ekkor is rendelkezik 2-es csoportú orvosi alkalmassági véleménnyel, és rendelkezik B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel)

 

 Egyéb tudnivalók:

Amennyiben megfelelő szakirányú iskolai végzettséggel rendelkezel, az adott tantárgyból és vizsga alól mentességet élvezel, de az e-learning formában megvalósuló teljes elméleti képzést ebben az esetben is elérhető lesz számodra.

*18. életév betöltésétől kiadható a vezetői engedély, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító engedélyek 21. életév betöltéséig kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004901
Felnőttképzési engedélyszám: E/2023/000046

Jelentkezéshez szükséges

Jelentkezzen tanfolyamainkra: