GKI autóbusz-vezető továbbképzés
Top

GKI autóbusz-vezető továbbképzés

  /  GKI tanfolyamok  /  GKI autóbusz-vezető továbbképzés

GKI autóbusz-vezető továbbképzés

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004901

GKI autóbusz-vezető továbbképzés

A gépjárművezetőnek, amennyiben személyszállítási tevékenységét az érintett járműkategóriá(k)ban az alapképesítés megszerzése, vagy az utolsó továbbképzési képesítési vizsga letétele után öt év elteltével is folytatni kívánja, továbbképzési képesítési szaktanfolyamon, majd az azt követő vizsgán kell igazoltan részt vennie, illetve megfelelnie.

(2008. szeptember 9. előtt szerzett jogosítvány esetén)

 

A tanfolyam elméleti képzésrésze e-learning (otthonról interneten keresztül) is elvégezhető! A Penzum lehetőséget biztosít a vizsgával történő és a vizsga nélkül történő GKI kártya meghosszabbításra is.

Bővebben az e-learning-ről

 

Jelentkezési feltételek:

A jelentkezéshez szükséges:

 • jelentkezési lap kitöltése
 • érvényes vezetői engedély
 • érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • 1 db szabvány méretű igazolványkép

Tantárgyak:

Elmélet:

 • Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: 10 óra
 • Előírások alkalmazása: 10 óra
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika: 10 óra

Gyakorlat:

 • Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen: 5 óra
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika: 10 óra

Az óraszám előírás a tantermi elméleti képzésben megvalósuló tanfolyamokra értendő.
Az e-learning rendszerű oktatás keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatók egyéni haladási időigénye határozza meg az egyes tantárgyakra fordítandó időt.

A képzés minimális időtartama: 35 óra

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004901

Képzési költség:

Vizsgával (vizsga sikerességi arányunk közel 100%):

Teljes tandíj: 110.000 Ft (ÁFA mentes) amely tartalmazza: Elmélet: 43.700Ft; Közlekedési felügyeleti díj: 31.500Ft; GKI kártya díja: 14,800 Ft;  2+3 óra (vezetés + figyelés) szimulátor: 20.000Ft

 

Vizsga nélkül:

Teljes tandíj: 140 000 Ft (ÁFA mentes) amely tartalmazza: Elmélet: 53.700Ft; Közlekedési felügyeleti díj: 31.500Ft; GKI kártya díja: 14.800Ft; 3 + 2  (vezetés + figyelés) óra szimulátor: 40.000Ft

 

Szimulátor:

24/2005 GKM. rendelet szerint kötelező a szimulátor gyakorlás a felújító (továbbképzés) képzések esetén is.

Vizsgával záruló képzés esetén:
Tehergépkocsi és autóbuszvezető továbbképzés: 2 óra vezetés 3 óra figyelés.

Vizsga nélküli képzés esetén:
Tehergépkocsi és autóbuszvezető továbbképzés: 3 óra vezetés 2 óra figyelés

Rendelkezésre álló szimulátorok: Miskolc (időpontot szükséges egyeztetni), Eger (szervezett csoportba lehet becsatlakozni adott napokon).

 

Vizsgatárgyak:

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés – írásbeli teszt
 • Előírások alkalmazása – írásbeli teszt
 • Eü.-gyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika – írásbeli teszt
 • Járművezetés vészhelyzetek létrehozására tanpályán vagy szimulátoron – gyakorlati vizsgatevékenység

Gépjárművezetői képesítés (GKI)

Kinek kell GKI?

Minden gépjárművezető részére aki 3,5 tonna legnagyobb megengedett össztömegű gépjárművet vezet, saját árut szállító gépjárművezetők részére, valamint árufuvarozók részére egyaránt, az alábbi határidők szerint:

 • 2014. 09.10.-től: Belföldi árufuvarozó (autómentő) vizsgával rendelkező gépkocsivezetőnek
 • 2014. 09.10.-től: Nemzetközi (TIR) árufuvarozó vizsgával rendelkező gépkocsivezetőnek, annak lejáratakor, de legkésőbb a jelzett dátumtól

Kinek nem szükséges GKI?

Mind a szakmai alapképesítés, mind a továbbképzési képesítés megszerzése alól mentesülnek azok a gépjárművezetők, akik kizárólag olyan járművet vezetnek:

 • amelynek maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát,
 • amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben,
 • amely műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármű,
 • amelyet még nem helyeztek forgalomba,
 • amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak,
 • amelyet a vezetői engedély vagy az e rendeletben meghatározott szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használnak,
 • amely személyes használatban van, és amellyel kereskedelmi célú személy- és áruszállítást (közúti közlekedési szolgáltatást) nem végeznek,
 • amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához.

Kapcsolódó jogszabályok:

 • 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
 • 261/2011 (XII.7.) Kormányrendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási valamint az autóbusszal díj ellenében végzett szem.szállítási és a saját számlás szem.szállítási tevékenységről. továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról
 • 2003/59 EK rendelet az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról.

Jelentkezéshez szükséges

Jelentkezzen tanfolyamainkra: