C kategória – teherautó jogosítvány
Top

C kategória – teherautó jogosítvány

  /  Jogosítvány  /  C kategória – teherautó jogosítvány

C kategória – teherautó jogosítvány

“C” teherautóvezetői jogosítvány kategóriával vezethető járművek:

Nem a „D1” vagy „D” kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

Figyelem! Az elméleti tanfolyam online is elvégezhető!

Bővebben az e-learning-ről

 

Jelentkezési feltételek:

 • a 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb,
 • B kategóriára, érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy
 • C1 alkategóriára 2 évnél nem régebben szerzett érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik. (Ebben az esetben a jelentkező mentesül az elméleti tanfolyam és elméleti vizsgák alól,
 • 2. Egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas. (13/1992. (VI. 26.) NM rendelet) az erről szóló orvosi alkalmassági vélemény eredeti példányát irodánkban kell bemutatni,
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

A jelentkezéshez szükséges:

 • Jelentkezési lap kitöltése,
 • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya
 • B kategóriára érvényes vezetői engedélye.

 

Képzési modulok:

Elmélet:

 • Járművezetés elmélete
 • Közlekedési alapismeretek
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
 • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

Gyakorlat:

 • Városi vezetés: 6 óra
 • Országúti vezetés: 4 óra
 • Éjszakai vezetés: 2 óra
 • Rutinvizsgára felkészítő vezetés: 4 óra
 • Kötelező óraszám összesen: 16+1 óra és 300 km

Érvényes „D” kategóriás vezetői engedéllyel:

 • Kötelező óraszám és menettávolság: 12 +1 óra és 250 km

Gyakorlati oktatónk:

Tar Zoltán

 Tanfolyamdíjak:

Tanfolyamdíjak:

 • Elméleti tanfolyam díja: 60 000 Ft
 • Gyakorlati vezetés díja: 13 000 Ft/óra (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával)

Hatósági vizsgadíjak:

 • Közlekedési alapismeretek (elmélet): 10 500 Ft
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet): 10 500 Ft
 • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás (elmélet): 10 500 Ft
 • Rutin (gyakorlat) és Bü vizsgadíj: 9 700 Ft
 • Forgalmi (gyakorlat): 24 000 Ft

 

 Vizsgakövetelmények:

Elméleti vizsga:

Közlekedési ismeretek tantárgyból:
A vizsga teljesítéséhez egy 25 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 25 perc, kérdéseként 1 perc a rendelkezésre álló idő. Az elérhető maximális pontszám 35 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 30 pontot kell elérni.

Szerkezet és üzemeltetési ismeretek és Munkavédelem, tűzvédelem szállítás tantárgyakból:
A vizsga teljesítéséhez egy 25 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 25 perc, kérdéseként 1 perc a rendelkezésre álló idő. Az elérhető maximális pontszám 25 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 21 pontot kell elérni.

 

Elméleti vizsgára jelenthető, aki:

  • A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és az első vizsgaidőpontig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el,
  • 18* vagy 21 éves, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb,
  • B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik,
  • Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáját, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes.

Rutin vizsgára jelenthető, aki:

 • Sikeres elméleti vizsgát tett az összes elméleti vizsgatárgyból,
 • A vizsgatárgyhoz előírt oktatáson részt vett,
 • 18.* vagy 21. életévét betöltötte,
 • Megfelel a közlekedési biztonsági feltételeknek, továbbá
 • A vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek. (ekkor is rendelkezik 2-es csoportú orvosi alkalmassági véleménnyel, és rendelkezik B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel).

Forgalmi vizsgára jelenthető, aki:

 • Sikeres elméleti és rutin (biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési feladatok, valamint technikai kezelési, manőverezési feladatok) vizsgát tett,
 • 18.* vagy 21. életévét betöltötte,
 • A kötelező gyakorlati főoktatási órákat igazoltan teljesítette,
 • Megfelel a közlekedési biztonsági feltételeknek, továbbá
 • A vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek. (ekkor is rendelkezik 2-es csoportú orvosi alkalmassági véleménnyel, és rendelkezik B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel).

 Egyéb tudnivalók:

Amennyiben megfelelő szakirányú iskolai végzettséggel rendelkezel, az adott tantárgyból és vizsga alól mentességet élvezel, de az e-learning formában megvalósuló teljes elméleti képzést ebben az esetben is elérhető lesz számodra.

*18. életév betöltésétől kiadható a vezetői engedély, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító engedélyek 21. életév betöltéséig kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004901
Felnőttképzési engedélyszám: E/2023/000046

Jelentkezéshez szükséges

Jelentkezzen tanfolyamainkra: