A – motoros jogosítvány
Top

A – motoros jogosítvány

  /  Jogosítvány  /  A – motoros jogosítvány

A – motoros jogosítvány

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004901

“A” motoros jogosítvány kategóriával vezethető járművek:

olyan motorkerékpár típusok, amelyeket nem skatulyázhatunk be az “AM”, az “A1” és az “A2” kategóriákba, valamint azok a motoros triciklik,amelyek teljesítménye meghaladja a 15kW-ot.

 

A tanfolyam elméleti képzésrésze tantermi és e-learning (otthonról interneten keresztül) is elvégezhető!

Bővebben az e-learning-ről

Telefonos ügyfélszolgálat:

Motoros iskola részleg: +36303836168 ; +36309310299

Jelentkezési feltételek:

 • A 24 életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb és – írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • 1. Egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas. (13/1992. (VI. 26.) NM rendelet) az erről szóló orvosi alkalmassági vélemény eredeti példányát irodánkban kell bemutatni. Erről fénymásolatot készítünk, melyet hitelesítve átadunk a közlekedési felügyelőségnek. (bármely nemzetközi kategóriára érvényes vezetői engedéllyel nem szükséges a külön orvosi alkalmassági vélemény),
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik.

A jelentkezéshez szükséges:

 • Jelentkezési lap kitöltése,
 • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya
 • Általános iskolai elvégzett 8 osztályról bizonyítvány.
 • Vezetői engedély (amennyiben már rendelkezik más kategóriára érvényes vezetői engedéllyel).

Képzési modulok:

Elmélet:

 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
 • Járművezetés elmélete
 • Közlekedési alapismeretek

Gyakorlat:

 • Alapoktatás: 10 óra
 • Városi vezetés: 11 óra
 • Országúti vezetés: 5 óra
 • Hatósági forgalmi vizsga: 1 óra
 • Összesen: 27 óra

 

 Tanfolyamdíjak:

Tanfolyamdíjak:

 • Elméleti tanfolyam díja: 40 000 Ft
 • Gyakorlati vezetés díja: 9 000 Ft/óra (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával). Saját motorral: 8 000 Ft/óra. Gyakorlati oktatónk: Hegyi Péter
 • AJÁNDÉKKUPON: minden beiratkozó ajándékkuponokat kap ajándékba, amelyeket a SHOX Motoros Áruházaiban válthat be motoros ruha és egyéb kiegészítők vásárlásakor.

Hatósági vizsgadíjak:

 • Közlekedési alapismeretek (elmélet): 10 500 Ft
 • Járműkezelési (gyakorlat): 9 000 Ft
 • Forgalmi (gyakorlat): 24 000 Ft

 

 

 Vizsgakövetelmények:

Elméleti vizsga:

55 kérdésből álló közlekedési alapismeretek vizsga, melyet számítógépen 55 perc alatt kell megoldani. A maximum elérhető pontszám 75 pont, amelyből a sikeres vizsga letételéhez minimum 65 pont elérése szükséges!

Elméleti vizsgára jelenthető, aki:

  • A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és az első vizsgaidőpontig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el,
  • 24 éves kort betöltöttel, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb,
  • Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáját, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes.

Forgalmi vizsgára jelenthető, aki:

 • 24. életévét betöltötte,
 • Érvényes és sikeres elméleti vizsgával rendelkezik,
 • A 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott kötelező gyakorlati óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette,
 • A vizsga időpontjában is megfelel az előírt közlekedésbiztonsági és egészségügyi feltételnek.

 

 Egyéb tudnivalók:

A 21. életéved betöltéséig “A” kategóriás vezetői engedéllyel csak olyan motoros triciklit vezethetsz, amelynek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg. (Amennyiben “A2”-ről léptél tovább) Kezdő vezetői engedéllyel (a nemzetközi kategóriákra vonatkozó vezetési jogosultság az első alkalommal történő megszerzésének napjától számított 2 évig a vezetői engedély kezdőnek minősül) az “A” továbbá az “A1” az “A2” alkategóriákban utas nem szállítható!

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004901

 

 

Jelentkezéshez szükséges

Jelentkezzen tanfolyamainkra: