GKI autóbusz-vezető alapképesítés
Top

GKI autóbusz-vezető alapképesítés

  /  GKI tanfolyamok  /  GKI autóbusz-vezető alapképesítés

GKI autóbusz-vezető alapképesítés

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004901

GKI autóbusz-vezető alapképesítés Egerben

A gépjárművezetői képesítés (GKI) – első alkalommal – alapvizsga letételével szerezhető meg. Az alapképesítés megszerzéséhez szaktanfolyamon, majd az azt követő vizsgán kell igazoltan részt vennie, illetve megfelelnie.

(2008 szeptember 9. után szerzett jogosítvány esetén.)

 

A tanfolyam elméleti képzésrésze tantermi és e-learning (otthonról interneten keresztül) is elvégezhető!

Bővebben az e-learning-ről

 

Jelentkezési feltételek:

A jelentkezéshez szükséges:

 • jelentkezési lap kitöltése
 • érvényes vezetői engedély
 • érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • 1 db szabvány méretű igazolványkép

Tantárgyak:

Elmélet:

 • Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: 10 óra
 • Előírások alkalmazása: 10 óra
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika: 10 óra

Gyakorlat:

 • Járművezetés közúti forgalomban: 10 óra
 • Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismertek: 2 óra
 • Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen: 2 óra

Az óraszám előírás a tantermi elméleti képzésben megvalósuló tanfolyamokra értendő.
Az e-learning rendszerű oktatás keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatók egyéni haladási időigénye határozza meg az egyes tantárgyakra fordítandó időt.

A képzés minimális időtartama: 44 óra

Képzési költség:

300.000 Ft (ÁFA mentes) amely tartalmazza: tanfolyamdíjat (250.000 Ft), hatósági vizsgadíjat (40.100 Ft) és a GKI kártya (9.900 Ft) kiállításának díját.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004901

Vizsgatárgyak:

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés – írásbeli teszt
 • Előírások alkalmazása – írásbeli teszt
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika – írásbeli teszt
 • Esettanulmány -írásbeli vizsgarész
 • Járművezetés a közúti forgalomban – gyakorlati vizsgatevékenység
 • Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek – gyakorlati vizsgatevékenység
 • Járművezetés vészhelyzetek létrehozására tanpályán vagy szimulátoron – gyakorlati vizsgatevékenység

Gépjárművezetői képesítés (GKI)

Kinek kell GKI?

Minden gépjárművezető részére aki 3,5 tonna legnagyobb megengedett össztömegű gépjárművet vezet, saját árut szállító gépjárművezetők részére, valamint árufuvarozók részére egyaránt, az alábbi határidők szerint:

 • 2014. 09.10.-től: Belföldi árufuvarozó (autómentő) vizsgával rendelkező gépkocsivezetőnek
 • 2014. 09.10.-től: Nemzetközi (TIR) árufuvarozó vizsgával rendelkező gépkocsivezetőnek, annak lejáratakor, de legkésőbb a jelzett dátumtól

Kinek nem szükséges GKI?

Mind a szakmai alapképesítés, mind a továbbképzési képesítés megszerzése alól mentesülnek azok a gépjárművezetők, akik kizárólag olyan járművet vezetnek:

 • amelynek maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát,
 • amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben,
 • amely műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármű,
 • amelyet még nem helyeztek forgalomba,
 • amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak,
 • amelyet a vezetői engedély vagy az e rendeletben meghatározott szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használnak,
 • amely személyes használatban van, és amellyel kereskedelmi célú személy- és áruszállítást (közúti közlekedési szolgáltatást) nem végeznek,
 • amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához.

Kapcsolódó jogszabályok:

 • 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
 • 261/2011 (XII.7.) Kormányrendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási valamint az autóbusszal díj ellenében végzett szem.szállítási és a saját számlás szem.szállítási tevékenységről. továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról
 • 2003/59 EK rendelet az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról.

Jelentkezéshez szükséges

Jelentkezzen tanfolyamainkra: