Munkavédelmi előadó képzés
Top

Munkavédelmi előadó képzés

  /  Szakmai képzések  /  Munkavédelmi előadó képzés

Munkavédelmi előadó képzés

A Munkavédelmi előadó képzés célja:

A munkavédelmi előadó tevékenység folytatásához szükséges alapismeretek elsajátítása, majd gyakorlatban történő alkalmazása. Felkészítés a munkavédelmi előadó képesítő vizsgára. Cél, hogy a résztvevők munkavédelmi előadó területen el tudjanak helyezkedni.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2023/000046
Szakképesítés azonosító száma: 10224002

A képzés díja:

Képzési módszer:
élő online konzultációk és személyes megjelenésű gyakorlati tanórák pénteken délután 16:30-tól és/vagy szombatonként 08:00/09:00-tól, illetve ütemezett önálló tanulás tananyag segítségével.

Időtartam:
kb. 1 év (élő online konzultáció + személyes megjelenés együtt).

A képzés díja:
A képzés díja 220.000 Ft helyett 139.990.- 2023. december 15.-ig.

A képzés díja az alábbiakat tartalmazza:

 • az élő online konzultációk és személyes tanórák díját,
 • az önálló tanuláshoz szükséges tananyagot,
 • gyakorlati feladatokat,
 • tananyagegységek záró méréseit,
 • a képzés sikeres teljesítését követően a Tanúsítványt.

Fontos! Képzési díjaink minden felmerülő költséget tartalmaznak! Ne hagyja magát megtéveszteni, ha máshol kedvezőbb díjat talál, abból is fakadhat, hogy bizonyos díjakat külön számolnak fel (pl.: tananyagegység zárómérés díja stb.)

Kedvezmények:

 • 10% egy összegű fizetés esetén
 • 8% Eger Városkártya tulajdonosoknak
 • havi részletfizetési lehetőség

Miért velünk?

 • A Penzum több, mint 25 éve van jelen a felnőttképzési és közúti járművezetői képzési piacon
 • munkatársaink közel 10 éves szakmai tapasztalattal támogatják a tanulni vágyókat
 • kiváló szakmai oktatóink folyamatos segítséget nyújtanak a képzések során
 • a képzésekhez biztosított minőségi tananyagok (szakkönyvek, jegyzetek) segítik a képzésben résztvevőket
 • képzési díjaink minden felmerülő költséget tartalmaznak
 • havi részletfizetési lehetőséget biztosítunk képzésben résztvevőinknek
 • többféle kedvezményt is biztosítunk, de azok nem összevonhatók
 • a többi képzővel ellentétben regisztrációs díjat nem számítunk fel
 • a képzés sikeres befejezését követően a Penzum tanúsítványt állít ki, amely a képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele
 • képesítő vizsga szervezését jogszabály szerint nem vállalhatjuk, de segítünk a képzésben részvevőinknek megtalálni a legjobb megoldást

Jelentkezési feltételek:

 • Személyi igazolvány és lakcímkártya
 • adóazonosító kártya
 • oktatási azonosító (amennyiben nincs, a Penzum Oktató elkészíti)
 • érettségi vizsga
 • szakmai egészségügyi alkalmasság.

A vizsgára bocsájtás feltételei:

 • Sikeres képzést lezáró tanúsítvány.

A Képzés általános leírása:

Képzés általános leírása

KÉPZÉSI PROGRAM

1. Képzés célja:

A munkavédelmi előadó tevékenység folytatásához szükséges alapismeretek elsajátítása, majd gyakorlatban történő alkalmazása. Felkészítés a munkavédelmi előadó képesítő vizsgára. Cél, hogy a résztvevők munkavédelmi előadó területen el tudjanak helyezkedni.

2. Képzés célcsoportja:

Érettségi végzettséggel rendelkező munkavállalók. Pályakezdők. Olyan felnőttek, akik munkavédelmi előadó tevékenységet kívánnak folytatni.

A képzési program elérhető minden olyan, a munkavédelmi előadó tevékenység iránt érdeklődő egyén számára, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési program teljesítésével elérhető új szakmai képesítés megszerzését tűzte ki célként. A képzés lehetőséget ad a munkaerő-piacról kiszorult, hátrányos helyzetű álláskeresőknek, pályamódosítóknak, munkanélkülieknek és második szakmát szerzőknek.

3. Képzés során megszerezhető kompetenciák:

A szakmai képzés eredményes elvégzése a képesítő bizonyítvány birtokában a képzésben résztvevő képes lesz:

– szakmai munkájával, a munkáltató munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavédelmi képviselőivel, munkavállalóival együttműködni, hozzájárulni a munkával összefüggő balesetek és megbetegedések előfordulásának megelőzéséhez;

– közreműködni a munkáltatók munkavédelmi feladatainak megvalósításában, elvégezni azokat a munkavédelmi feladatokat, melyek munkavédelmi előadó szakképesítéssel láthatók el;

– a munkavédelmi jogszabályok, szabványok, üzemeltetési dokumentációk tartalmát feldolgozni, a szükséges intézkedéseket kezdeményezni és kidolgozni;

– megismertetni a munkáltatókkal, munkavállalókkal, munkavédelmi képviselőkkel a munkavédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket, azok megvalósítását kezdeményezni és támogatni;

– közreműködni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtésének, a tárgyi, személyi és szervezési feltételeket biztosítani;

– feltárni a veszélyforrásokat, azonosítani és értékelni a veszélyeket, elősegíteni a kockázatok kezelését;

– közreműködni a munkáltatók munka-egészségügyi feladatai végrehajtásának megszervezésében, együttműködni a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal a munka-egészségügyi feladatok megvalósítása során;

– közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét.

4. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség: érettségi végzettség

Szakmai előképzettség: —

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: —

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

Egyéb feltételek: a felnőttképző minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt. A már korábban megszerzett előzetes tudás mérését a felnőttképző az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja, amit a felnőttképzési szerződésben a jogszabályok figyelembevételével feltüntet.

5. A képzésben való részvétel feltételei:

Részvétel követésének módja: a képzésben résztvevő személy által aláírt jelenléti ív vagy interaktív és távolléti kapcsolattal, avagy zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel megvalósuló képzés esetén a jelenlétet igazoló egyéb (elektronikus) dokumentum.

Megengedett hiányzás mértéke: tananyagegységenként nem haladhatja meg a minimális óraszám 20%-át.

6. A munkavédelmi előadó tervezett képzési ideje: 300 óra

Tananyagegység

Óraszám

6.1 Munkavédelmi jogszabályok, előírások és dokumentumok

75

6.2 Biztonságos munkakörnyezet, biztonságos munkavégzés

60

6.3 Kockázatértékelés, mentési terv, egyéni védőeszközök

60

6.4 Munkavédelmi oktatás

30

6.5 Munkavédelmi ellenőrzések, vizsgálatok

30

6.6 Munkavédelmi kivizsgálások, felülvizsgálatok

30

6.7 Munkavédelmi kapcsolatok

15

Összesen:

300

7. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:

A tananyagegységek oktatásának zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (szummatív mérés). Lásd részletesen a képzési programban.

8. A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése:

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a tananyagegységek szakmai követelményeit a képzésben résztvevő külön-külön minimum 51%-os szinten teljesítette. Lásd részletesen a képzési programban.

9. Felmentés a tanulási eredmények alól:

Lásd részletesen a képzési programban.

10. A képzés zárása:

A szakmai képzés elvégzésének igazolásáról szóló tanúsítvány kiadásának feltételei:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a felnőttképző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő személy részére, amennyiben az összes tananyagegység tudásmérése megfelelt minősítésű.

Amennyiben minden tananyagegység tudásmérése eredményes, a felnőttképző intézmény a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer útján a képzésben résztvevő részére, amely a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A képesítő vizsga megszervezése a képzőtől független, akkreditált vizsgaközpontok hatásköre.

Képesítő vizsga:

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

Jelentkezéshez szükséges

Jelentkezzen tanfolyamainkra: