Aranykalászos gazda képzés
Top

Aranykalászos gazda képzés

  /  Szakmai képzések  /  Aranykalászos gazda képzés

Aranykalászos gazda képzés

Az aranykalászos gazda képzés célja és módja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el az aranykalászos gazda feladatok ellátásához szükséges ismereteket, gyakorlati kompetenciákat, melyek birtokában képes feladatait önállóan végezni.

Képzési módszer:
Élő online konzultációk pénteken délután 16:30-tól és/vagy szombatonként 08:00/09:00-tól. Gyakorlati foglalkozások hétvégén.

Időtartam:
Kb. 3 hónap (élő online konzultáció + személyes megjelenés együtt).

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2023/000046
Részszakma azonosító száma: 4 0811 17 04

A képzés díja:

A képzés díja 200.000 Ft.  Figyelem! December 15.-ig az új kedvezményes ár 97.990 Ft.
A képzési díj az alábbiakat tartalmazza:

 • az élő online konzultációk és személyes tanórák díját,
 • az önálló tanuláshoz szükséges tananyagot,
 • gyakorlati feladatokat,
 • tananyagegységek záró méréseit,
 • a képzés sikeres teljesítését követően a Tanúsítványt.

Fontos! Képzési díjaink minden felmerülő költséget tartalmaznak! Ne hagyja magát megtéveszteni, ha máshol kedvezőbb díjat talál, abból is fakadhat, hogy bizonyos díjakat külön számolnak fel (pl.: tananyagegység zárómérés díja stb.)

Kedvezmények:

 • 10% egy összegű fizetés esetén
 • 8% Eger Városkártya tulajdonosoknak
 • havi részletfizetési lehetőség

 

Miért velünk?

 • A Penzum több, mint 25 éve van jelen a felnőttképzési és közúti járművezetői képzési piacon
 • munkatársaink közel 10 éves szakmai tapasztalattal támogatják a tanulni vágyókat
 • kiváló szakmai oktatóink folyamatos segítséget nyújtanak a képzések során
 • a képzésekhez biztosított minőségi tananyagok (szakkönyvek, jegyzetek) segítik a képzésben résztvevőket
 • képzési díjaink minden felmerülő költséget tartalmaznak
 • havi részletfizetési lehetőséget biztosítunk képzésben résztvevőinknek
 • többféle kedvezményt is biztosítunk, de azok nem összevonhatók
 • a többi képzővel ellentétben regisztrációs díjat nem számítunk fel
 • a képzés sikeres befejezését követően a Penzum tanúsítványt állít ki, amely a képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele
 • képesítő vizsga szervezését jogszabály szerint nem vállalhatjuk, de segítünk a képzésben részvevőinknek megtalálni a legjobb megoldást

Jelentkezési feltételek:

 • Személyi igazolvány és lakcímkártya
 • adóazonosító kártya
 • oktatási azonosító (amennyiben nincs, a Penzum Oktató elkészíti)
 • alapfokú iskolai végzettség vagy Dobbantó program elvégzése
 • szakmai egészségügyi alkalmasság.

A vizsgára bocsájtás feltételei:

 • Sikeres képzést lezáró tanúsítvány.

A Képzés általános leírása:

Képzés általános leírása

Képzési Program

1. Képzés célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el az aranykalászos gazda feladatok ellátásához szükséges ismereteket, gyakorlati kompetenciákat, melyek birtokában képes feladatait önállóan végezni.

2. Képzés célcsoportja:

A meghatározott bemeneti feltételekkel rendelkező aranykalászos gazda részszakmát elsajátítani kívánó személyek, akik a közeljövőben mezőgazdasági termelőtevékenységgel (növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet) szeretnének foglalkozni őstermelőként, családi gazdaságban vagy mezőgazdasági vállalkozási formában.

3. Képzés során megszerezhető kompetenciák:

A szakmai képzés eredményes elvégzését követően a szakmai bizonyítvány birtokában a képzésben résztvevő képes lesz:

 • munkája során alkalmazni a munka-, tűz- és környezetvédelem szabályait;
 • elvégezni az istállómunkákat, fenntartja az istállórendet;
 • felismerni a gazdasági állatok ivarzását, közreműködni a pároztatásban, a termékenyítésben;
 • segíteni az ellésnél, gondozni az újszülött állatot;
 • terméket értékesíteni, bizonylatot kiállítani (számla, nyugta);
 • fertőtlenítő oldatot készíteni, utasítás szerint használni;
 • a takarmányt előkészíteni, elvégezni az állatok napi takarmányozását, megvizsgálni az etető- és itató berendezéseket;
 • elvégezni az adott állat speciális napi ápolási feladatait;
 • kipróbálni a világítást, a fűtőberendezést, megmérni az istálló hőmérsékletét;
 • gépi fejést végezni a higiéniai előírások szerint, tisztítani, karbantartani;
 • előkészíteni a fiaztató kutricát, a szükséges eszközöket;
 • elvégezni a talajmunkákat, kezelni a gépeket;
 • gondoskodni a vetőmagvak tárolásáról, előkészíteni vetésre;
 • elvégezni a talaj-előkészítést, a vetést, a növényeket ápolni, gondozni;
 • betakarítani a terményt, tárolóhelyre szállítani, mérni a nedvességtartalmát, tisztaságát;
 • védekezni a gyomnövények kártétele ellen;
 • működtetni az öntöző-berendezéseket;
 • végezni a palántanevelést, vetni, tűzdelni, öntözni, gondozni a növényeket;
 • gondozni a zöldségnövényeket, begyűjteni, tisztítani, csomagolni, értékesíteni;
 • végezni a gyümölcstermő növények aktuális munkálatait, betakarítani és értékesítésre előkészíteni a terményt;
 • mezőgazdasági munkát végezni, kezelni a kerti munkagépeket;
 • elvégezni indulás előtt a mezőgazdasági erő- és munkagépek napi karbantartását és beállítását;
 • mezőgazdasági géppen gépcsoporttal munkát végez.

4. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy Dobbantó program elvégzése

Szakmai előképzettség: —

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: —

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

Egyéb feltételek: a felnőttképző minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt. A már korábban megszerzett előzetes tudás mérését a felnőttképző az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja, amit a felnőttképzési szerződésben a jogszabályok figyelembevételével feltüntet.

5. A képzésben való részvétel feltételei:

Részvétel követésének módja: a képzésben résztvevő személy által aláírt jelenléti ív vagy interaktív és távolléti kapcsolattal, avagy zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel megvalósuló képzés esetén a jelenlétet igazoló egyéb (elektronikus) dokumentum.

Megengedett hiányzás mértéke: tananyagegységenként nem haladhatja meg a minimális óraszám 20%-át.

6. Az aranykalászos gazda tervezett képzési ideje: 480 óra

Tananyagegység

Óraszám

6.1 Agrárvállalkozási ismeretek:

34 óra

6.2 Növénytermesztés:

96 óra

6.3 Kertészet:

100 óra

6.4 Állattartás, állattenyésztés:

122 óra

6.5 Mezőgazdasági géptan:

128 óra

Összesen:

480 óra

7. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:

A tananyagegységek oktatásának zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (szummatív mérés). Lásd részletesen a képzési programban.

8. A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése:

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a tananyagegységek szakmai követelményeit a képzésben résztvevő külön-külön minimum 40%-os szinten teljesítette. Lásd részletesen a képzési programban.

9. Felmentés a tanulási eredmények alól:

Lásd részletesen a képzési programban.

10. A képzés zárása:

A szakmai képzés elvégzésének igazolásáról szóló tanúsítvány kiadásának feltételei:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a felnőttképző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő személy részére, amennyiben az összes tananyagegység tudásmérése megfelelt minősítésű.

Amennyiben minden tananyagegység tudásmérése eredményes, a felnőttképző intézmény a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer útján a képzésben résztvevő részére, amely a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A szakmai vizsga megszervezése a képzőtől független, akkreditált vizsgaközpontok hatásköre.

 

Szakmai vizsga:

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

Jelentkezéshez szükséges

Jelentkezzen tanfolyamainkra: