Logisztikus képzés
Top

Logisztikus képzés

  /  Szakmai képzések  /  Logisztikus képzés

Logisztikus képzés

A Logisztikus képzés célja:

A logisztikus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók szakmai felkészítése a logisztikai ellátási lánc működtetésében való részvételre. A képzés a logisztikai folyamatokban való önálló feladatok ellátására készíti fel a résztvevőket.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2023/000046

Szakképesítés azonosító száma: 10415006

A képzés díja:

Képzési módszer:
élő online konzultációk és személyes megjelenésű gyakorlati tanórák pénteken délután 16:30-tól és/vagy szombatonként 08:00/09:00-tól, illetve ütemezett önálló tanulás tananyag segítségével.

Időtartam:
kb. 8 hónap (élő online konzultáció + személyes megjelenés együtt).

A képzés díja:
A képzés díja 280.000 Ft helyett 159.990.- 2023. december 31.-ig.

A képzés díja az alábbiakat tartalmazza:

 • az élő online konzultációk és személyes tanórák díját,
 • az önálló tanuláshoz szükséges tananyagot,
 • gyakorlati feladatokat,
 • tananyagegységek záró méréseit,
 • a képzés sikeres teljesítését követően a Tanúsítványt.

Fontos! Képzési díjaink minden felmerülő költséget tartalmaznak! Ne hagyja magát megtéveszteni, ha máshol kedvezőbb díjat talál, abból is fakadhat, hogy bizonyos díjakat külön számolnak fel (pl.: tananyagegység zárómérés díja stb.)

Kedvezmények:

 • 10% egy összegű fizetés esetén
 • 8% Eger Városkártya tulajdonosoknak
 • havi részletfizetési lehetőség

Miért velünk?

 • A Penzum több, mint 25 éve van jelen a felnőttképzési és közúti járművezetői képzési piacon
 • munkatársaink közel 10 éves szakmai tapasztalattal támogatják a tanulni vágyókat
 • kiváló szakmai oktatóink folyamatos segítséget nyújtanak a képzések során
 • a képzésekhez biztosított minőségi tananyagok (szakkönyvek, jegyzetek) segítik a képzésben résztvevőket
 • képzési díjaink minden felmerülő költséget tartalmaznak
 • havi részletfizetési lehetőséget biztosítunk képzésben résztvevőinknek
 • többféle kedvezményt is biztosítunk, de azok nem összevonhatók
 • a többi képzővel ellentétben regisztrációs díjat nem számítunk fel
 • a képzés sikeres befejezését követően a Penzum tanúsítványt állít ki, amely a képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele
 • képesítő vizsga szervezését jogszabály szerint nem vállalhatjuk, de segítünk a képzésben részvevőinknek megtalálni a legjobb megoldást

Jelentkezési feltételek:

 • Személyi igazolvány és lakcímkártya
 • adóazonosító kártya
 • oktatási azonosító (amennyiben nincs, a Penzum Oktató elkészíti)
 • érettségi vizsga.

A vizsgára bocsájtás feltételei:

 • Sikeres képzést lezáró tanúsítvány.

A Képzés általános leírása:

Képzés általános leírása

KÉPZÉSI PROGRAM

1. Képzés célja:

A logisztikus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók szakmai felkészítése a logisztikai ellátási lánc működtetésében való részvételre. A képzés a logisztikai folyamatokban való önálló feladatok ellátására készíti fel a résztvevőket a 3. pontban megnevezett kompetenciák elsajátításával.

2. Képzés célcsoportja:

A képzés elsődleges célcsoportját azok a munkavállalók alkotják, akik a logisztikai ágazatban működő munkáltatónál munkaviszonyban állnak, és/vagy olyan álláskeresők, akik a logisztikai ágazatban működő munkáltatótól foglalkoztatásra irányuló szándéknyilatkozattal rendelkeznek.

A képzés másodlagos célcsoportját azok a személyek alkotják, akik érdeklődnek a logisztikai tevékenység iránt, és a képzés elvégzésével munkaerőpiaci előnyhöz szeretnének jutni.

3. Képzés során megszerezhető kompetenciák:

A szakmai képzés eredményes elvégzése a képesítő bizonyítvány birtokában a képzésben résztvevő képes lesz:

– Felismeri a mikrologisztikai rendszer felépítésének sajátosságait.

– Értékeli a beszállítók ajánlatait a rendelkezésre álló adatok alapján, kiválasztja a legmegfelelőbbet.

– Képes eldönteni a „gyártani vagy vásárolni” (make or buy) kérdést.

– Megrendeléskor alkalmazza a gazdaságos rendelési mennyiség elvét.

– Értelmezi a Push and Pull rendszerű gyártási rendszer feladatait.

– Képes a gyártás anyagszükségletének meghatározására.

– Alkalmazza a teljes eszközhatékonysági mutató számítását a termelés hatékonyságának fokozására.

– Értelmezi a készletezési modellek működését a készletezési feladatok megoldásában.

– Használja a készletértékelési eljárásokat a készletezési logisztikai folyamatokban.

– Elosztásiszükséglet-tervezést végez.

– Képes a termelésütemezési feladatok megoldására a vevői megrendelések alapján.

– Alkalmazza a minőségbiztosítási rendszer elveit a logisztikai feladatok megoldásában.

4. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség: érettségi végzettség

Szakmai előképzettség: —

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: —

Egészségügyi alkalmassági követelmény: —

Egyéb feltételek: a felnőttképző minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt. A már korábban megszerzett előzetes tudás mérését a felnőttképző az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja, amit a felnőttképzési szerződésben a jogszabályok figyelembevételével feltüntet.

5. A képzésben való részvétel feltételei:

Részvétel követésének módja: a képzésben résztvevő személy által aláírt jelenléti ív vagy interaktív és távolléti kapcsolattal, avagy zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel megvalósuló képzés esetén a jelenlétet igazoló egyéb (elektronikus) dokumentum.

Megengedett hiányzás mértéke: tananyagegységenként nem haladhatja meg a minimális óraszám 30%-át.

6. A logisztikus tervezett képzési ideje: 400 óra

Tananyagegység

Óraszám

6.1 Logisztikai alapismeretek

34

6.2 Beszerzési logisztika

78

6.3 Termelési logisztika

118

6.4 Készletezési logisztika

64

6.5 Elosztási logisztika

52

6.6 Minőség a logisztikában

54

Összesen:

400

7. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:

A tananyagegységek oktatásának zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (szummatív mérés). Lásd részletesen a képzési programban.

8. A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése:

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a tananyagegységek szakmai követelményeit a képzésben résztvevő külön-külön minimum 51%-os szinten teljesítette. Lásd részletesen a képzési programban.

9. Felmentés a tanulási eredmények alól:

Lásd részletesen a képzési programban.

10. A képzés zárása:

A szakmai képzés elvégzésének igazolásáról szóló tanúsítvány kiadásának feltételei:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a felnőttképző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő személy részére, amennyiben az összes tananyagegység tudásmérése megfelelt minősítésű.

Amennyiben minden tananyagegység tudásmérése eredményes, a felnőttképző intézmény a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer útján a képzésben résztvevő részére, amely a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A képesítő vizsga megszervezése a képzőtől független, akkreditált vizsgaközpontok hatásköre.

Képesítő vizsga:

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

Jelentkezéshez szükséges

Jelentkezzen tanfolyamainkra: