Falusi turizmus szolgáltató képzés
Top

Falusi turizmus szolgáltató képzés

  /  Szakmai képzések  /  Falusi turizmus szolgáltató képzés

Falusi turizmus szolgáltató képzés

A falusi turizmus szolgáltató képzés célja:

Olyan szakember képzése, aki képes:

 • felelősséget vállalni a végzett tevékenységért,
 • falusi vendéglátás, falusi turizmus tevékenységet elindítani,
 • marketing tevékenységet végezni,
 • pályázatokat készíteni és begyújtani a falusi turizmus fejlesztésére,
 • a tájegységre jellemző falusi vendéglátóhelyet létrehozni,
 • működtetni a falusi vendéglátási tevékenységet végző vállalkozást,
 • programokat szervezni a szolgáltatást igénybe vevő vendégek számára,
 • a tájegységekre jellemző ételeket készíteni, tálalni és felszolgálni,
 • áruforgalmi tevékenységeket elvégezni /beszerzés, tárolás/,
 • gazdaságot, bio gazdaságot működtetni, a vendégeknek bemutatni a gazdálkodás elemeit,
 • szabadidős tevékenységeket szervezni,
 • bemutatni a kismesterségeket, népszokásokat, a hagyományos népi kézműves mesterségeket, bemutatni a falusi élethez kapcsolódó tevékenységeket.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2023/000046
Szakképesítés azonosító száma: 10133007

A képzés díja:

Képzési módszer:
élő online konzultációk és személyes megjelenésű gyakorlati tanórák pénteken délután 16:30-tól és/vagy szombatonként 08:00/09:00-tól, illetve ütemezett önálló tanulás tananyag segítségével.

Időtartam:
kb. 5 hónap (élő online konzultáció + személyes megjelenés együtt).

A képzés díja:

A képzés díja 250.000 Ft helyett 113.990 Ft 2023. december 31.-ig.

A képzési díj az alábbiakat tartalmazza:

 • az élő online konzultációk és személyes tanórák díját,
 • az önálló tanuláshoz szükséges tananyagot,
 • gyakorlati feladatokat,
 • tananyagegységek záró méréseit,
 • a képzés sikeres teljesítését követően a Tanúsítványt.

Fontos! Képzési díjaink minden felmerülő költséget tartalmaznak! Ne hagyja magát megtéveszteni, ha máshol kedvezőbb díjat talál, abból is fakadhat, hogy bizonyos díjakat külön számolnak fel (pl.: tananyagegység zárómérés díja stb.)

Kedvezmények:

 • 10% egy összegű fizetés esetén
 • 8% Eger Városkártya tulajdonosoknak
 • havi részletfizetési lehetőség

Miért velünk?

 • A Penzum több, mint 25 éve van jelen a felnőttképzési és közúti járművezetői képzési piacon
 • munkatársaink közel 10 éves szakmai tapasztalattal támogatják a tanulni vágyókat
 • kiváló szakmai oktatóink folyamatos segítséget nyújtanak a képzések során
 • a képzésekhez biztosított minőségi tananyagok (szakkönyvek, jegyzetek) segítik a képzésben résztvevőket
 • képzési díjaink minden felmerülő költséget tartalmaznak
 • havi részletfizetési lehetőséget biztosítunk képzésben résztvevőinknek
 • többféle kedvezményt is biztosítunk, de azok nem összevonhatók
 • a többi képzővel ellentétben regisztrációs díjat nem számítunk fel
 • a képzés sikeres befejezését követően a Penzum tanúsítványt állít ki, amely a képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele
 • képesítő vizsga szervezését jogszabály szerint nem vállalhatjuk, de segítünk a képzésben részvevőinknek megtalálni a legjobb megoldást

Jelentkezési feltételek:

 • Személyi igazolvány és lakcímkártya
 • adóazonosító kártya
 • oktatási azonosító (amennyiben nincs, a Penzum Oktató elkészít)
 • alapfokú iskolai végzettség
 • szakmai egészségügyi alkalmasság

A vizsgára bocsájtás feltételei:

 • Sikeres képzést lezáró tanúsítvány.

A Képzés általános leírása:

Képzés általános leírása

KÉPZÉSI PROGRAM

1. Képzés célja:

Felkészítse a képzésben résztvevőt a vállalkozások, költségvetési szervek, egyéb szervezetek és magánszemélyek adózással kapcsolatos feladatainak ellátására, ezen belül

– a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az adókötelezettségek és a költségvetési támogatás beazonosítására,

– az adóhatóság előtti eljárásokban képviselet ellátására,

– ellenőrzési tagként az adókötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódóan ellenőrzésre.

2. Képzés célcsoportja:

A meghatározott bemeneti feltételekkel rendelkező személyek, akik könyvelőirodában dolgoznak, az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat látnak el, vagy önálló pénzügyi-számviteli terület vállalkozói, fejlődni szeretnének és az adózással összefüggő feladatok teljes spektrumát megismernék, illetve a közeljövőben önálló adótanácsadási tevékenységhez kapcsolódó összefüggő feladatokat végeznének.

3. Képzés során megszerezhető kompetenciák:

A szakmai képzés eredményes elvégzése után, majd a képesítő bizonyítvány birtokában a képzésben résztvevő képes lesz:

– segíteni (meghatározni, bevallani, befize(tte)tni, jogkövetésre ösztönözni) a költségvetési bevételen keresztül a közös költségek finanszírozását,

– jelezni, a költségvetésért felelős intézmények felé a gyakorlatban jelentkező ellentmondásokat, javaslatot tenni ezek feloldására.

– segíteni az adózókat az önálló jogértelmezésben a jogkövetői magatartásra ösztönözve,

– megóvni az ügyfeleket az adókötelezettség nemteljesítéséből adódó jogkövetkezményektől,

– adótervezés keretében adótakarékos, de jogkövető megoldásokat javasolni,

– adózási alternatívákat kidolgozni ügyfelei számára,

– megbízás alapján elkészíteni, ellenőrizni, ellenjegyezni az adóbevallásokat,

– tájékoztatni a külföldieket érintő hazai adózási szabályokról, a külföldiek magyarországi munkavállalásával kapcsolatos alapvető adó és járulékfizetési szabályokról,

– értelmezni és alkalmazni a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket,

– iránymutatást adni a járulékszabályok megfelelő alkalmazásához,

– átfogó információkat nyújtani az importügyletek kapcsolódó vámeljárási szabályokban,

– alkalmazni az önkormányzatokhoz kapcsolódó adószabályokat (helyi adók, települési adók),

– tevékenysége során szóban és írásban eredményesen kommunikálni a környezetével, megbízóival, hatósági szakemberekkel és más tanácsadókkal, szakértőkkel,

– munkájához használni a különféle digitális eszközöket, rendszereket (integrált vállalat-irányítási rendszerek, könyvelőprogramok, számlázó programok, adóbevallások, elektronikusan elérhető adatbázisok, adótanácsadási szoftverek stb.).

4. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség: érettségi végzettség

Szakmai előképzettség:

• 04115005 Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés

• 04115002 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés

• 54 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet)

• 54 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet)

• 54 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet)

• 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet)

• 54 344 02 0001 54 02 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet)

• 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés (133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet)

• 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (1/2006. (II. 17.) OM rendelet)

• 54 344 02 0001 54 02 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (1/2006. (II. 17.) OM rendelet)

• 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (1/2006. (II. 17.) OM rendelet) 4/29

• 54 3436 03 Mérlegképes könyvelő (államháztartási szakon) szakképesítés (37/2003. (XII. 27.) OM rendelet)

• 54 3436 03 Mérlegképes könyvelő (egyéb szervezeti szakon) szakképesítés (37/2003. (XII. 27.) OM rendelet)

• 54 3436 03 Mérlegképes könyvelő (vállalkozási szakon) szakképesítés (37/2003. (XII. 27.) OM rendelet)

• regisztrált mérlegképes könyvelő

• a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet alapján szerzett végzettség (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga), vagy – a

• felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga), vagy – a

• felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletszerinti gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon szerzett végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga)

• fel nem sorolt egyéb felsőfokú végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga)

Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

• Szakképesítés és felsőfokú szakmai előképzettség esetén legalább 1 év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat,

• egyéb szakmai előképzettség esetén legalább 2 év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.

Egészségügyi alkalmassági követelmény: —

Egyéb feltételek: a felnőttképző minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt. A már korábban megszerzett előzetes tudás mérését a felnőttképző az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja, amit a felnőttképzési szerződésben a jogszabályok figyelembevételével feltüntet.

5. A képzésben való részvétel feltételei:

Részvétel követésének módja: a képzésben résztvevő személy által aláírt jelenléti ív vagy interaktív és távolléti kapcsolattal, avagy zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel megvalósuló képzés esetén a jelenlétet igazoló egyéb (elektronikus) dokumentum.

Megengedett hiányzás mértéke: tananyagegységenként nem haladhatja meg a minimális óraszám 30%-át.

6. Az adótanácsadó tervezett képzési ideje: 310 óra

Tananyagegység

Óraszám

6.1 Jogi feladatok a gyakorlatban

30

6.2 Számviteli ismeretek

40

6.3 Az adóigazgatás általános és speciális szabályai

50

6.4 A forgalmi adók, a jövedéki adóztatás és a vámismeretek

60 (ebből 6 óra adóbevallás kitöltése)

6.5 Jövedelemadóztatás és járulékfizetés

84 (ebből 12 óra adóbevallás kitöltése)

6.6 Egyéb adók, illetékek

30 (ebből 2 óra adóbevallás kitöltése)

6.7 Adótanácsadás, adókommunikáció

16

Összesen:

310

7. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:

A tananyagegységek oktatásának zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (szummatív mérés). Lásd részletesen a képzési programban.

8. A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése:

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a tananyagegységek szakmai követelményeit a képzésben résztvevő külön-külön minimum 60%-os szinten teljesítette. Lásd részletesen a képzési programban.

9. Felmentés a tanulási eredmények alól:

Lásd részletesen a képzési programban.

10. A képzés zárása:

A szakmai képzés elvégzésének igazolásáról szóló tanúsítvány kiadásának feltételei:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a felnőttképző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő személy részére, amennyiben az összes tananyagegység tudásmérése megfelelt minősítésű, illetve a képzésben résztvevő felmentést kapott a tanulmányi eredmények mérése alól.

Amennyiben minden tananyagegység tudásmérése eredményes, a felnőttképző intézmény a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer útján a képzésben résztvevő részére, amely a képesítő vizsgára bocsátás feltétele.

A képesítő vizsga megszervezése a képzőtől független, akkreditált vizsgaközpontok hatásköre.

Képesítő vizsga:

Szakmai képzéshez kapcsolódó, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

A képesítő vizsga írásbeli és projektfeladatból áll, a sikeres vizsgát követően a vizsgázó államilag elismert képesítő bizonyítványt szerezhet.

A képesítő vizsga részletes leírása:

A https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon található programkövetelmény alapján.

Jelentkezéshez szükséges

Jelentkezzen tanfolyamainkra: